Om oss

EBBA er utviklet av barnehageforskere med bred erfaring både med kvantitativ og kvalitativ forskning, som alle har vært tilknyttet sentrale forskningsprosjekter i Norge. Alle tre har også bakgrunn som barnehagelærere, med flere års praktisk erfaring fra barnehage. 

Erik Eliassen, Ph.D.

Erik Eliassen har bakgrunn som barnehagelærer og tok sin doktorgrad ved OsloMet i forskningsprosjektet GoBaN, hvor han studerte effekten av kvalitet og tidlig barnehagestart på barns kognitive og sosiale utvikling. Han har deretter vært postdoktor ved Folkehelseinstituttet (FHI) i forskningsprosjektet MoBaKinder, samt forsker i forskningsprosjektet GoBaN-skole ved OsloMet - to prosjekter som har som mål å undersøke betydningen av barnehagekvalitet på barns videre utvikling i skolealder. I tillegg til å forske, har han også undervist i statistikk og kvantitativ metode både på master- og doktorgradsnivå.

Rasmus Kleppe, Ph.D.

Rasmus Kleppe er barnehagelærer som tok sin doktorgrad som nærings-phd i barnehagestiftelsen Kanvas. I doktorgradsarbeidet var han tilknyttet GoBaN (OsloMet) hvor han studerte risikofylt lek blant 1-3 åringer og hvordan slik lek kunne knyttes til generell kvalitet i norske barnehager. Han er nå tilsatt i barnehagestiftelsen Kanvas som forsker og rådgiver og er blant annet tilknyttet forskningsprosjektene GoBaN-skole ved OsloMet og EnCompetence ved Dronning Mauds Minnes Høgskole for barnehagelærerutdanning. 

Helga Norheim, Ph.D.

Helga Norheim er barnehagelærer og tok sin doktorgrad ved Universitetet i Sør-Øst Norge, tilknyttet forskningsprosjektet ISOTIS. Hun har flere års erfaring fra barnehage, både som pedagogisk leder og styrer og er i dag førsteamanuensis ved barnehagelærerutdanningen ved OsloMet – storbyuniversitetet. Gjennom sin doktorgrad undersøkte hun hvordan barnehager kan arbeide for å skape et godt samarbeid med foreldre med innvandrerbakgrunn. Tidligere har hun også vært tilknyttet forskningsprosjektene GoBaN og Blikk for barn ved OsloMet.